Nasza Polityka Prywatności

1. Introduction

Użytkownik końcowy Betenemy może dzielić się opiniami i informacjami o darmowych zakładach, otrzymywać recenzje bukmacherów, sprawdzać statystyki meczów, rywalizować o największe sukcesy we wszystkich naszych meczach sportowych, wyszukiwać wskazówki i dzielić się opiniami na temat meczów sportowych na tej platformie. Możesz sprawdzić więcej szczegółów na temat naszych usług w naszym Regulamin.

Konieczne jest zrozumienie niniejszej Polityki prywatności; w ten sposób możesz dowiedzieć się, w jaki sposób dane osobowe, które tutaj podajesz, są gromadzone, przetwarzane, konsultowane lub wykorzystywane podczas korzystania z Betenemy. Polityka Prywatności koncentruje się na przetwarzaniu Twoich danych osobowych w Betenemy, a nie na przetwarzaniu danych, które może mieć miejsce na innych stronach internetowych. Właścicielem Betenemy („nasz”, „nas”, „my”) jest: (adres murowany).


2. Administrator danych i podmioty danych

Korzystając z Betenemy, możesz swobodnie ujawniać różne formy informacji, w tym informacje uważane za dane osobowe. Gdy podane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane, zostaniesz uznany za osobę, której dane dotyczą, i będziesz mieć prawo do korzystania ze swoich praw gwarantowanych przez prawo UE o ochronie danych i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Mając na uwadze, że określamy cel i środki przetwarzania danych w Betenemy, jesteśmy również administratorami danych osobowych, które podajesz na tej platformie. Jako administrator danych możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, a także odpowiadać za ochronę danych zgodnie z przepisami unijnego prawa o ochronie danych, w szczególności Ogólne rozporządzenie o ochronie danych a także naszą Politykę Prywatności.


3. Rodzaje danych i przyczyny przetwarzania

Możemy przetwarzać różne kategorie dostarczonych przez Ciebie danych osobowych, abyśmy mogli świadczyć Ci najlepsze usługi, utrzymywać i zabezpieczać regularną funkcjonalność Betenemy oraz poprawiać Twoje doświadczenia z naszymi różnymi usługami. Dalsze szczegóły dotyczące różnych przetwarzanych przez nas formularzy danych oraz celu przetwarzania danych znajdują się poniżej.

 

3.1. Dane identyfikacyjne

Dane osobowe umożliwiające identyfikację (PII) — po utworzeniu przez Ciebie konta w Betenemy przetwarzamy Twoją nazwę wyświetlaną, nazwę użytkownika, adres e-mail i identyfikator przypisywany Ci przez nasz system. Możemy również przetwarzać Twój numer telefonu komórkowego, telefon, numer, adres, imię i nazwisko, pod warunkiem, że wolisz je podać w swoim profilu. Ponadto istnieją okoliczności, w których prosimy o kopię dokumentu tożsamości wydanego przez organ państwowy, np. paszportu, aby pomóc nam zweryfikować Twoją tożsamość.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby umożliwić nam odróżnienie Ciebie od innych zarejestrowanych użytkowników naszej platformy Betenemy. Używamy Twojego adresu e-mail do komunikowania się z Tobą w sprawie zmian w naszych usługach, Twoim koncie, a także do wysyłania Ci powiadomień push i biuletynów, które są przedmiotem Twojej prośby.

Możesz zdecydować, czy podać swój prawdziwy numer telefonu komórkowego, numer telefonu, adres, imię i nazwisko. Informacje te mogą przyczynić się do personalizacji Twojego konta u nas i sposobu, w jaki się z Tobą komunikujemy. Jeśli po wygraniu któregokolwiek z naszych konkursów przysługuje Ci nagroda, poprosimy o kopię Twojego dowodu tożsamości, numeru telefonu, imienia i nazwiska; pomoże nam to zweryfikować Twoją tożsamość, a także wysłać Ci nagrodę.

Elektroniczne dane identyfikacyjne – Po zalogowaniu się na swoje konto w Betenemy przetwarzamy również adres IP Twojego urządzenia, a także używany system operacyjny i czas logowania. Tokeny społecznościowe będą generowane, jeśli korzystasz z sieci społecznościowych do logowania; tokeny społecznościowe działają jako dane uwierzytelniające przetwarzane za każdym razem, gdy chcesz zalogować się za pośrednictwem sieci społecznościowych do Betenemy.

Przetwarzanie adresu IP Twojego urządzenia zapewnia, że możemy stworzyć kanał komunikacji między naszym serwerem a Twoim urządzeniem. Pomaga nam również określić przybliżoną geolokalizację. Używamy tych informacji, aby dostosować nasze usługi do Ciebie, na przykład dostarczając odpowiednie treści dla wybranego przez Ciebie języka i treści związane z hazardem, dotyczące legalności Twojego kraju. Możemy również wykorzystać Twoją geolokalizację do celów analitycznych. Możesz sprawdzić nasze Polityka Cookie aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak przetwarzamy Twoje dane w celach analitycznych. Przetwarzamy Twój system operacyjny i przeglądarkę, aby zapewnić Ci regularne usługi. Szczegóły są w równym stopniu wykorzystywane do rozwiązywania problemów technicznych, gdy takie się pojawią.

Jeśli wolisz logować się za pośrednictwem sieci społecznościowej, nie wykorzystamy żadnych szczegółów udostępnionych w profilach i kontach sieci społecznościowych. Wygenerujemy dla Ciebie token sieci społecznościowej, jeśli zalogujesz się za pośrednictwem swojego konta społecznościowego i użyjesz tokena tylko do uwierzytelnienia swojego konta.

 

3.2 Specjalne dane finansowe

Finansowe dane identyfikacyjne- Przetworzymy szczegóły Twojego konta PayPal/Skrill, jeśli masz prawo do nagrody pieniężnej. Następnie dodamy szczegóły do Twojego konta u nas. Dane są wymagane do wysłania nagrody.

 

3.3. Nagrania

Obrazy — możesz zdecydować o przesłaniu zdjęcia do profilu swojego konta. Może to być dowolne zdjęcie, które Ci się podoba, w tym zdjęcie Ciebie. Przesłane zdjęcie jest przechowywane w celu personalizacji profilu Twojego konta.

 

3.4 Prywatne nawyki i zainteresowania

Wskazówki — niektóre Twoje działania na naszej platformie, w tym publikowanie wskazówek, wymagają publicznego wykorzystania informacji. Po opublikowaniu porady jesteśmy zmuszeni przetworzyć niektóre szczegóły tej wskazówki, takie jak komentarze wyjaśniające na temat wskazówki, język wskazówek, wydarzenia związane z poradą, jej czas i datę.

W równym stopniu tworzymy statystyki mówiące o tym, jak skuteczne były Twoje typy, a także szczegóły wymagane do współzawodnictwa lub typerów w celu potwierdzenia, który z nich jest najwyżej oceniany pod względem trafnych prognoz.

Przetworzone przez nas szczegóły dotyczące publikowanych przez Ciebie wskazówek są niezbędne do tworzenia wskazówek i udostępniania takich wskazówek naszym odwiedzającym i użytkownikom Betenemy. Służy również do zapewnienia uczciwej i przejrzystej konkurencji wśród naszych typerów.

Preferencje – Przetwarzamy dane typerów, których obserwujesz w Betenemy, nie zapominając o informacjach związanych z Twoimi osobistymi zainteresowaniami, takimi jak usługa, z której korzystasz, i preferowane treści na naszej stronie internetowej.

Możemy również przetwarzać dane uzupełnione przez Państwa w ‘O nas’ strona Twojego osobistego profilu; takie dane mogą zawierać opis szczegółów dotyczących Twojej sieci społecznościowej, kont, Twoich zainteresowań i Ciebie.

Szczegóły Twoich typerów i obserwujących są dostępne dla każdego odwiedzającego i użytkownika Betenemy. Cenimy Twoją transparentność, ponieważ uważamy, że każdy typer, odwiedzający lub potencjalny typer zasługuje na możliwość zmierzenia wiarygodności i sukcesu każdego z typerów. Lub typerzy mogą w równym stopniu dzielić się zdobytą wiedzą z innymi.

Przetwarzanie informacji o Twoim osobistym interesie pomaga nam zidentyfikować Twoje preferencje, które możemy wykorzystać do celów komunikacji handlowej. W tym celu możemy zastosować platformy marketingowe, a więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce plików cookie. Jeśli nie zgadzasz się z automatycznym podejmowaniem decyzji, takim jak profilowanie, możesz zapoznać się z podsekcjami „Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji” i „Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych”, które można znaleźć w sekcji „Twoje Sekcja Prawa w naszej Polityce prywatności, aby uzyskać dodatkowe informacje.


4. Nasze wykorzystanie plików cookie

Każda przeglądarka, która odwiedza naszą witrynę, otrzymuje od nas pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają nam zapewnienie najlepszej obsługi na stronie naszym odwiedzającym. Używamy plików cookie do przetwarzania szczegółów wzorców zachowań oraz informacji o standardowym dzienniku internetowym naszych odwiedzających. Pliki cookie w równym stopniu pomagają nam udostępniać treści uzyskane od stron trzecich, promować nasze produkty, analizować zachowania i działania wszystkich odwiedzających naszą witrynę oraz poprawiać nawigację w witrynie. Możesz sprawdzić naszą Politykę dotyczącą plików cookie, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak wyłączyć pliki cookie i jak ich używamy.


5. Jak chronimy Twoje dane

Nie przechowujemy ani nie zbieramy Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do celu, który wyjaśniliśmy powyżej.

Stosujemy środki organizacyjne i techniczne w powiązaniu z dobrą praktyką branżową, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawną lub przypadkową utratą, kradzieżą, zmianą, dostępem lub nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym wykorzystaniem, a także przed każdą niezgodną z prawem formą przetwarzania.< /p>


6. Twoje prawa

Masz prawo do niektórych danych dotyczących przetwarzania Twoich danych i powiązania z nami. Obejmuje to również nasze dane kontaktowe i tożsamość, cel lub powód przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną tego robimy, osoby, które otrzymują dane i inne powiązane dane wymagane do zapewnienia przejrzystego i uczciwego przetwarzania danych osobowych.  

6.1 Prawo dostępu

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, czy nie. Masz również prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych, a także zażądania dostępu do danych w stosownych przypadkach.

 

6.2. Prawa do sprostowania

Masz prawo zażądać usunięcia wszelkich niedokładnych danych osobowych na Twój temat. Pamiętaj o celach przetwarzania danych. Masz również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, a także do korekty niedokładnych danych.

 

6.3 Prawa do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo, choć w ograniczonych okolicznościach, zażądać usunięcia informacji, które posiadamy o Tobie. Są one następujące:

 • Gdy dane muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego.
 • Gdy dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem
 • Gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie ma uzasadnionej podstawy, aby to zmienić, aby kontynuować
 • W przypadku, gdy wycofałeś już zgodę na przetwarzanie danych i nie ma podstaw prawnych do dalszego przetwarzania danych.
 • Gdzie nie potrzebujemy ponownie danych do zamierzonego celu.
 • Będziemy zwolnieni z tego obowiązku, jeśli nie będzie możliwe jego spełnienie lub będzie wymagało nieproporcjonalnego wysiłku, aby udowodnić.
 

6.4. Prawa do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo uniemożliwić nam przetwarzanie Twoich danych osobowych w poniższych okolicznościach:

 • Jeśli kwestionujesz dokładność danych, możemy ograniczyć przetwarzanie na niezbędny okres, abyśmy mogli zweryfikować dokładność.
 • Przetwarzanie jest nielegalne i możesz poprosić o ograniczenie zamiast usunięcia.
 • Nie potrzebujemy danych do ich pierwotnego celu, ale nadal są one wymagane w związku z obroną, wykonywaniem i ustanawianiem praw.
 • Jeśli nie chcesz, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych podczas oczekiwania na weryfikację naszego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych było nadrzędne wobec Twojej wolności i praw podstawowych.
 

6.5 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych z dowolnej przyczyny, którą uznasz za stosowną. W związku z tym będziemy zmuszeni wykonać Twój budynek, z wyjątkiem nadrzędnej uzasadnionej podstawy do dalszego przetwarzania danych lub jeśli istnieje potrzeba ciągłego przetwarzania w celu obrony, wykonania lub ustalenia roszczeń prawnych.

 

6.6 Prawo do niepodlegania automatycznemu podejmowaniu decyzji

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w przypadku, gdy takie przetwarzanie wywoła skutki prawne, które Cię dotyczą lub nie mogą być przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Masz również prawo poprosić o interwencję człowieka w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji o Tobie.

 

6.7 Prawa do przenoszenia danych

W pewnych okolicznościach możesz otrzymać swoje dane osobowe, które nam przesłałeś, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, powszechnie używanym i ustrukturyzowanym; czyli forma cyfrowa. Masz prawo poprosić nas o przesłanie danych innej osobie bez żadnych przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że taka transmisja jest technicznie możliwa.

 

6.8 Prawo do wycofania zgody

Musimy wyrazić zgodę, zanim będziemy mogli wysyłać do Ciebie powiadomienia push i wiadomości e-mail z biuletynami zawierającymi najnowsze oferty i wskazówki. Możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wcześniejszego powodu lub obciążenia.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody właściwej do jej wycofania. Nie będziemy mieli możliwości dzielenia się z Tobą ofertami, wiadomościami i wskazówkami po wycofaniu zgody.

 

6.9 Jak zrezygnować

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania od nas wskazówek, ofert i biuletynów, wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij podany link, aby zrezygnować z subskrypcji; link znajduje się na dole wszystkich e-maili, które do Ciebie wysyłamy.
 • Możesz również zrezygnować z subskrypcji strony, aby uzyskać centrum preferencji.

Możesz również użyć ustawień przeglądarki, aby wyłączyć powiadomienia push. Prosimy odwiedzić naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji na temat rezygnacji z Web Push.

 

6.10 Prawo do złożenia skargi

Jeśli uważasz, że naruszyliśmy Twoje prawa dotyczące danych osobowych, możesz złożyć skargę do organu ochrony danych w Twojej okolicy. Miejsce, w którym miało miejsce domniemane naruszenie lub Twoje miejsce zamieszkania, określi odpowiedni organ ochrony danych, z którym należy się skontaktować w państwach członkowskich UE.

Mamy siedzibę w BUŁGARII. W związku z tym możesz skontaktować się z Bułgarską Agencją Ochrony Danych.

 

6.11 Jak korzystać ze swoich praw

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, lub wolisz skorzystać ze swoich praw, jak opisaliśmy w sekcji „Twoje prawa”, możesz przesłać nam wiadomość e-mail na adres: < strong>[email protected].


7. Przechowywanie danych

Nawet jeśli zdecydujesz się usunąć swoje konto u nas, nadal będziemy przechowywać Twoje dane w naszej bazie danych. W takim przypadku nie będziemy wyświetlać publicznie danych Twojego profilu. Wskazówki opublikowane przez Ciebie przed usunięciem konta pozostaną dostępne dla naszych odwiedzających, ponieważ mamy prawo do własności intelektualnej. Pozostałe wskazówki zostaną jednak zdepersonalizowane. W rezultacie możesz łatwo połączyć wskazówki z danymi osobowymi.

Możesz wysłać do nas prośbę o usunięcie Twoich danych z naszego systemu; wymagany proces opisano powyżej.


8. Komu mogą być udostępniane Twoje dane osobowe

Być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane osobowe stronie trzeciej. Strony trzecie są podzielone na kategorie poniżej:

 • Członkowie naszej organizacji. Pamiętaj, że jesteśmy odpowiedzialni za określenie środków i celu przetwarzania danych, a także decydowanie o konkretnych danych, które będą przetwarzane przez innych członków naszej firmy.
 • Podmioty pomagające nam w regularnym świadczeniu i rozwijaniu naszych usług, takich jak rozwój, marketing, konserwacja i analityka. Podmioty te mogą przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do wykonywania zleconych zadań. Pamiętaj, że jesteśmy jedynymi osobami, które mogą określić środki i cel przetwarzania danych, a także ponosimy wyłączną odpowiedzialność za podjęcie decyzji o przetwarzaniu danych w celu wykonania delegowanych zadań.
 • Organy ścigania i władze publiczne, gdy jest to dozwolone lub wymagane zgodnie z prawem.

9. Przekazywanie Twoich danych do krajów trzecich

Być może będziemy musieli wysyłać Twoje dane osobowe poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu regularnego oferowania naszych usług lub dalszego rozwoju tych usług. Podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu zabezpieczenia i ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności RODO.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe odbiorcy w kraju zatwierdzonym przez Komisję Europejską jako posiadający wysoki poziom ochrony danych.

Jeśli przeniesiemy Twoje dane do Stanów Zjednoczonych, będziemy postępować zgodnie z zasadą mechanizmu Tarczy Prywatności.

Zawsze, gdy będzie to konieczne, sfinalizujemy z tymi osobami, jak otrzymać Twoje dane, umowy o ochronie danych. Umowy będą zawierać standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej, które zobowiązują odbiorcę do udostępnienia odpowiedniej ochrony, a także wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, w szczególności RODO.


10. Przypisy końcowe

Możemy od czasu do czasu modyfikować lub zmieniać niniejszą Politykę prywatności.

Najbardziej niezbędne modyfikacje to te, które wpływają na Twoje obowiązki i prawa oraz te, które wpływają na przetwarzanie i ochronę Twoich danych osobowych. Niektóre zmiany mogą dotyczyć m.in. przetwarzania Twoich danych w nowym celu, wdrażania nowych technologii i uruchamiania nowych usług, jeśli w niniejszej Polityce Prywatności zostaną wprowadzone istotne modyfikacje, powiadomimy Cię za pośrednictwem naszego Serwisu lub w inny sposób. W równym stopniu umożliwimy Ci sprawdzenie modyfikacji, zanim wprowadzimy je w życie.

Drobne modyfikacje to takie modyfikacje, które nie mają wpływu na Twoje obowiązki i prawa, ani nie wpływają na ochronę Twoich danych osobowych. Ta kategoria modyfikacji może obejmować m.in. zmiany morfologiczne, organizacyjne i strukturalne w Polityce Prywatności w celu uczynienia polityki dużo łatwiejszą do odczytania.